Hrvatska udruga za franšizno poslovanje
Tel. +385981697427
E-mail: udruga@fip.com.hr; lkukec@inet.hr
OIB:11200271787

 

Europski etički kodeks
za franšizno poslovanje

Ovaj Europski etički kodeks je najnovija verzija Kodeksa koji je EFF sastavila 1972. Svaka je nacionalna udruga ili federacija članica EFF sudjelovala u njegovu sastavljanju i osiguravat će njegovu promociju, tumačenje i adaptaciju u svojoj vlastitoj zemlji. Predložene adaptacije udruga članica mogu biti dodaci osnovnom Kodeksu bez da ga mijenjaju, te moraju biti odobreni od strane tijela uprave EFF prije nego se provedu.

Kodeks je sastavljen s namjerom da služi kao praktični zbir osnovnih odredaba ispravnog ponašanja ljudi koje se bave franšizama u Europi.

1. DEFINICIJA FRANŠIZNOG POSLOVANJA

Franšizno poslovanje je sistem trgovanja dobrima i/ili uslugama i/ili tehnologijom, koje se bazira na bliskoj i stalnoj suradnji legalno i financijski samostalnih poduzeća vlasnika franšize - franšizodavaca i pojedinačnih korisnika franšize - franšizoprimaca gdje vlasnik garantira svojim korisnicima pravo i nameće obavezu da će voditi posao u skladu s konceptom franšize.

Pravo omogućuje i obavezuje franšizoprimce, u zamjenu za direktnu ili indirektnu financijsku pomoć, da koristi zaštitno ime franšizodavca za proizvod ili uslugu, know-how, poslovne i tehnološke metode, proceduralni sistem i druga prava na proizvodno ili intelektualno vlasništvo, uz stalno pružanje komercijalne i tehnološke pomoći, unutar okvira i na vremenski rok određenih u pismenom franšiznom ugovoru koji se zaključuje između stranaka u ovu svrhu.

"Know-how" znači skup ne-patentirane praktične informacije koja je rezultat iskustva i provjere od strane franšizodavca i on je tajan, temeljit i određen;

"tajan" znači da know-how, kao cjelina ili u preciznom obliku i zbiru svojih dijelova, nije opće poznat ili lako dostupan; nije ograničen u smislu da svaki pojedinačni dio know-how-a treba biti potpuno nepoznat ili nedostupan van posla kojim se bavi vlasnik franšize

"temeljit" znači da know-how sadrži važne informacije o prodaji proizvoda krajnjim potrošačima, a posebno o prezentaciji proizvoda za prodaju, obradi proizvoda u vezi s pružanjem usluga, metodama ophođenja s kupcima, te administrativnim i financijskim upravljanjem; know-how mora biti koristan franšizoprimcu tako da mu omogućuje, na datum zaključivanja ugovora, poboljšati svoju konkurentnost, posebice tako da poboljša korisnikovu izvedbu ili mu pomogne stupiti na novo tržište

"Određen" znači da know-how mora biti opisan na dovoljno razumljiv način tako da je moguće provjeriti ispunjavaju li se kriteriji tajnosti i važnosti; opis know-how može biti smješten u franšizni ugovor ili na posebni dokument ili zabilježen na bilo koji drugi uvriježeni način.

2. OSNOVNA NAČELA

2.1 Franšizodavac je začetnik franšizne mreže koja se sastoji od njegove franšize i njegovih individualnih franšizoprimaca kojima je franšizodavac dugoročni skrbnik.

2.2 Obveze franšizodavca:

  Franšizodavac
 • uspješno upravlja poslovnim konceptom tijekom razumnog vremena i u barem jednoj probnoj jedinici (pilot jedinici) prije stvaranja vlastite franšizne mreže,
 • je vlasnik ili ima pravno pravo korištenja imena mreže, znakova i drugih razlikovnih identifikacija
 • pruža individualnom franšizoprimcu početnu obuku i trajnu komercijalnu i/ili tehničku pomoć tijekom čitavog trajanja ugovora

2.3 Obveze individualnog franšizoprimca:

  Franšizoprimac treba:
 • posvetiti najveće moguće napore u cilju rasta franšiznog poslovanja i održavanja zajedničkog identiteta i reputacije franšizne mreže,
 • dostaviti franšizodavcu podatke o poslovanju u cilju olakšavanja prosudbe o poslovanju i financijske izvatke neophodne za učinkoviti nadzor nad poslovanjem i isto tako će omogućiti franšizodavcu i/ili njegovim posrednicima pristup svojim poslovnim prostorima i knjigovodstvenoj arhivi na zahtjev franšizodavca i u razumno vrijeme,
 • neće odavati trećim strankama znanje (know-how) franšizodavca tijekom trajanja ugovora kao ni nakon isteka ugovora

2.4 Trajne obveze obaju stranaka:

Stranke će biti poštene u međusobnom ophođenju. Franšizodavac će dati pismenu obavijest individualnom franšizoprimcu o svakom kršenju ugovornih obveza i gdje je to moguće, omogućit će razumni vremenski rok za ispravljanje uzroka kršenja ugovora;

Stranke će rješavati pritužbe i sporove u dobroj vjeri i dobronamjerno putem pravedne i razumne izravne komunikacije i pregovora.

3. ANGAŽIRANJE, REKLAMA I POKAZIVANJE MATERIJALA

3.1 Reklamiranje za angažiranje individualnih franšiza bit će nedvosmisleno i neće sadržavati obmanjujuće izjave.

3.2 Svi reklamni i promotivni materijali koji se izravno ili neizravno odnose na moguće buduće rezultate, brojke ili zaradu koju individualni primatelji franšiza mogu očekivati bit će objektivni i neće biti obmanjujući.

3.3 Da bi se omogućilo individualnim primateljima franšiza stupanje u bilo kakve obvezujuće dokumente potpuno informirani, njima će se dati kopija važećeg Etičkog koda, kao i potpuni i točni prikaz svih materijala s informacijama o franšiznom odnosu u razumnom roku prije provođenja tih obvezujućih dokumenata.

3.4 Ako davatelj franšize nametne predugovor kandidatu za frašizoprimca, poštivat će se sljedeća načela:

 • prije potpisivanja bilo kakvog predugovora, kandidat za franšizoprimca dobit će pismene informacije o njezinoj svrsi i o bilo kakvoj odšteti koju bi mogao biti obvezan platiti franšizodavcu u svrhu pokrivanja njegovih stvarnih troškova učinjenih tijekom i u odnosu na predugovornu fazu; ako je ugovor proveden, spomenutu odštetu refundirat će franšizodavac ili će je oduzeti od moguće početne pristojbe koju plaća franšizoprimac:
 • predugovor će definirati trajanje i sadržavati odredbu o raskidanju;
 • franšizodavac može nametnuti odredbe o izbjegavanju konkurencije i/ili tajnosti da bi zaštitio svoje znanje (know-how) i identitet.

4. ODABIR INDIVIDUALNIH PRIMATELJA FRANŠIZE

Davatelj franšize treba odabrati i prihvatiti kao individualne primatelje franšize samo one za koje se nakon razumne istrage čini da posjeduju osnovne vještine, obrazovanje, osobne kvalitete i financijske resurse koji su dovoljni za vođenje franšiznog posla.

5. FRANŠIZNI UGOVOR

5.1 Franšizni ugovor bit će u skladu s nacionalnim zakonima, zakonima Europske zajednice i ovim Etičkim kodom i njegovim dijelovima.

5.2 Ugovor će odražavati interese članova franšizne mreže u zaštiti industrijskog i intelektualnog prava vlasništva franšizodavca i u održavanju zajedničkog identiteta i reputacije franšizne mreže. Sve ugovore i sve ugovorne dogovore u vezi s franšiznim odnosom napisat će ili prevesti ovlašteni tumač na službenom jeziku zemlje u kojoj djeluje franšizoprimac, a potpisani ugovori odmah će biti predani franšizoprimcu.

5.3 Franšizni ugovor razložit će bez dvosmislenosti obveze i dužnosti ugovornih strana i druge materijalne uvjete odnosa.

5.4 Osnovne odredbe ugovora bit će sljedeće:

 • prava koja stječe franšizodavac
 • prava koja stječe franšizoprimac
 • robe i/ili usluge koje će biti pružene franšizoprimcu
 • obveze franšizodavca
 • obveze franšizoprimca
 • uvjeti plaćanja za franšizodavca
 • trajanje ugovora koje će biti dovoljno dugačko da omogući franšizodavcu amortizaciju početnih ulaganja specifičnih za franšizu
 • temelje za obnavljanje ugovora
 • uvjeti pod kojima franšizodavac može prodati ili prebaciti franšizno poslovanje i moguće pravo prvokupa franšizoprimca u tom smislu
 • odredbe koje se odnose na korištenje specifičnih znakova, imena, oznake, trgovačkog znaka, logotipa ili drugih specifičnih identifikacija franšizodavca od strane franšizoprimca
 • pravo davatelja franšize na prilagodbu franšiznog sustava novim ili promijenjenim metodama
 • odredbe za raskid ugovora
 • odredbe za promptno predavanje sve materijalne i nematerijalne imovine koja pripada franšizodavcu ili drugom vlasniku nakon raskida franšiznog ugovora

6. ETIČKI KOD I GLAVNI SUSTAV FRANŠIZE

Ovaj Etički kod primjenjuje se na odnos između franšizodavca i franšizoprimca i jednako na odnos između master franšizoprimca i njegovih pojedinih franšizoprimaca. Ne primjenjuje se na odnos između franšizodavca i njegovih master franšizoprimca.

 

Hrvatska FIP udruga
FIP statut
Etički kodeks
Kriterij za primanje
Što su to franšize?
Rječnik pojmova
Franšizodavci
Franšizoprimci
Pristupnica za članstvo
Korisni linkovi
 
 
:: Naslovna stranica


 
       
galerie emmanuel perrotin de paris poursuit son expansion mondiale.apres avoir ouvert cette année a hong kong,ADIDAS ORIGINALS ZX 500 la galerie suivante va ouvrir ses portes au début de 2013 a new york.takashi murakami, représenter des artistes kaws, j.r., maurizio cattelan,ADIDAS CLIMACOOL BOAT PURE m.Adidas Youth Superstar xavier veilhan et beaucoup d'autres,ADIDAS CAMPUS l'ouverture sera un ajout important a la déja fantastique nyc gallery paysage.Adidas Originals Superstar Slip On Wla galerie perrotin new york sera en 1932, bank of new york,ADIDAS J WALL 3 un jalon historique sur manhattan et # 8217; s upper eastside.ADIDAS TUBULAR INVADER STRAPstussy complete leurs récentes timberland gpm toe collaboration avec une nouvelle série de rochester pour la saison automne / hiver 2013.ADIDAS ULTRA BOOSTcomme les deux marques depuis rochester collections,Adidas Climacool Boat Lace les empreintes de pieces uniques base appliquée cette fois comprend crewnecks et ferme des capuches.Adidas Yeezy Boost 350 V2 la collection sera disponible ce samedi 14 septembre a zozotown.
index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index index
Air Force 1 07 Schuhe,Air Force 1 Flyknit Schuhe,Nike Air Force 1 Mid 07,Nike Huarache Herren Schuhe,Air Jordan Sky High OG Schuhe,Nike Air Max 1 Ultra SE Schuhe